Отпечатък


Този отпечатък се прилага за този уебсайт и каналите на социалните медии на granini

Eckes-Granini Austria GmbH
Pummerinfeld 1b,
4490 St. Florian, Austria
Телефон: +43 7224 / 418 88 - 0

Факс: +43 7224 / 418 88 - 180

Електронна поща: info-ega@eckes-granini.com

Управител:
Philipp Pascal

Номер в търговския регистър:

Регистрационен съд Майнц HRB4066

VAT ID No.:
ATU52036005

Отговаря за уебсайта и нашите изяви в YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest
Virginie Carrère

Eckes-Granini Austria GmbH
Pummerinfeld 1b,
4490 St. Florian, Austria