КОНТАКТИ

Девин ЕАД

Централен офис Девин ЕАД, гр. София 1113, ул. Тинтява 13 Б, вх. А, ет. 5

E-mail: office@devin-bg.com

Tел.: 070017707 (на цената на един градски разговор от цялата страна)

ФОРМА

Използваме данните, за да се свържем с клиентите и да обработим техните запитвания, предложени, оплаквания и сигнали за качеството, включително потенциални дефекти на продукта или опаковката, както и за идентифициране на нуждите на потребителите. Правното основание за използваните данни е легитимен интерес, чл.6 | ал. 1 буква е) от ОРЗД. Обработените в този контекст лични данни ще бъдат изтрити не по-късно от 6 месеца след приключване на процеса на запитване или жалба, при условие че няма законови задължения за съхранение, които да възпрепятстват изтриването.

Повече информация е предоставена в декларацията за поверителност.